Wie kan baat hebben?

Iedereen die last heeft van stress of de gevolgen daarvan kan baat hebben bij de Key Method. Je leert met de Key Method om in contact te komen met je innerlijke vrije ruimte, die door stress juist in de verdrukking komt. Welke gevolgen de stress op jou heeft (psychisch of lichamelijk) is daarbij niet wezenlijk van belang.
Wanneer je de Key Method hebt geleerd kun je deze ook gebruiken om je voor te bereiden op moeilijke of stressvolle situaties, zoals bijvoorbeeld een examen of een presentatie.

Vanaf ongeveer 12 jaar tot op hoge leeftijd kun je de Key Method leren. De oefeningen vragen weinig inspanning en bij eventuele lichamelijke beperkingen kunnen alternatieve bewegingen gezocht worden. De enige contra indicatie voor de Key Method is een actuele psychose.

Effecten