Milka van Est, psychiater

Key Method trainer/therapeut en opleider

Na mijn opleiding tot psychiater ben ik gaan werken bij een regionale GGZ instelling in het behandelteam voor persoonlijkheidsstoornissen en traumagerelateerde problematiek.
Al geruime tijd was ik ge´ntrigeerd door de mogelijkheden die het lichaam biedt als spreekbuis en als ingang voor verandering, toen ik met de Key Method in contact kwam. Verbaasd over de eenvoud en directheid van de methodiek, ben ik in 2006 naar Moskou gegaan om me door H.M. Aliev te laten opleiden. Sindsdien geef ik trainingen, losstaand en als onderdeel van de behandelingen binnen de GGZ.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en tevens belangstellend lid van de sectie lichaamsgericht werkende psychologen van het NIP.


Brita N. Kroef, GZ-psycholoog

Key Method trainer

Als GZ-psycholoog werk ik bij een regionale GGZ instelling vooral met persoonlijkheidsproblematiek en getraumatiseerde mensen. Mijn behandelcontacten zijn sterk gekleurd vanuit de client-centered psychotherapie. Tevens behandel ik met EMDR.
De Key Method geeft mij de mogelijkheid om mensen snel te leren meer contact met hun lichaam te krijgen en beter met spanning om te gaan.

Ik ben lid van de beroepsvereniging het NIP.