Key Method opleiding

De trainingen zijn gericht op het eigen maken van de Key Method, zodat je de gevolgen van stress bij jezelf kunt be´nvloeden. Om deze trainingen te geven is meer nodig dan de methode voor jezelf kunnen toepassen. In de opleiding leer je meer over hoe de Key Method werkt, hoe je een training op kunt zetten en vooral hoe je een ander de methode kunt leren.

Bij het aanleren van de Key Method gaat het erom dat je leert om in contact te komen met je vrije ruimte en om de 'taal' van je lichaam te leren. Als trainer is het dus belangrijk dat je kunt zien wat er bij de ander gebeurt, hoe stress de vrije ruimte blokkeert en wat er nodig is om dat vrij te maken.

Als de gevolgen van stress ernstig zijn, dusdanig dat iemand ziek is geworden, of naast het stress probleem een ziekte heeft, kan dit het leerproces be´nvloeden. Daarom wordt er een onderscheid gemaakt in het trainen van relatief gezonde mensen en van mensen met een ziekte of aandoening. Voor dit laatste is meer ervaring en deskundigheid nodig van zowel de ziekte of aandoening als van de Key Method.

De opleiding resulteert in twee verschillende eindniveau's, dat van Key Method trainer en dat van Key Method therapeut.
Het verschil zit in de kennis en vaardigheden om met de gevolgen van ziektes en aandoeningen om te gaan. De Key Method opleiding vergroot daarbij niet de kennis van de pathologie, slechts de kennis van de gevolgen voor de Key Method training. De primaire opleiding van iedere Key Method therapeut tot bijvoorbeeld arts, psycholoog of fysiotherapeut bepaalt met welke aandoeningen een therapeut wel en niet kan werken.