Werking

Je kunt op twee manieren kijken naar de werking; wat is het effect en hoe komt dit effect tot stand / wat is het werkingsmechanisme. De eerste vraag is het makkelijkst te beantwoorden. De Key Method heeft als effect een gevoel van meer rust en innerlijke vrijheid, zich uitend in meer helderheid in het hoofd en een ontspannen lichaam. Dit is wat een ieder die de methode doet kan ervaren en wat teruggerapporteerd wordt.

Veel lastiger is het om uitspraken te doen over het werkingsmechanisme. Hoe kan het dat de simpele bewegingsoefeningen dit psycho-fysiologische effect hebben? Op dit moment kan daar nog geen wetenschappelijk onderbouwde verklaring voor gegeven worden. We moeten het doen met een werkingshypothese.

Centraal in de werkingshypothese is een nieuw model voor het brein van H.M. Aliev, waarbij er 5 bewustzijn niveaus worden onderscheiden. Niveaus waarin het functioneren en de interactie tussen de beide hersenhelften anders zijn. De niveaus zijn: het normale wakker zijn, de slaap, dromen, trans of gefixeerde aandacht en de neutraal. Veranderen van niveau of staat van bewustzijn is als het schakelen met een versnellingsbak. Je schakelt van de ene versnelling naar de andere door eerst de neutraal op te zoeken. De mentale neutraal is het vrije bewustzijn dat je door de Key Method kunt bereiken.

In het normale wakker zijn, zijn we op hersenniveau met verschillende taken tegelijk bezig. Een deel van de hersenen houdt zich bezig met het reguleren van de vitale functies, een deel met onze houding, een deel met het verwerken van wat we waarnemen uit de buitenwereld terwijl we tegelijkertijd een gesprek voeren en nadenken. Wanneer we ontspannen zijn en ons vrij voelen gebeurt dit allemaal zonder dat één van de taken overheersend is. Op het moment dat een van de taken zeer dominant wordt, wordt dit een soort centrale taak. Alle andere taken worden ondergeschikt. Deze centrale taak krijgt ook een dominante invloed op de uitwisseling van informatie tussen hoofd en lichaam waarmee het lichaam als het ware in de tang wordt genomen. De lichaamswijsheid, intuïtie en zelfs lichamelijke behoeftes als honger en vermoeidheid worden niet of minder waargenomen en onderdrukt.

Stress is van oorsprong een reactiepatroon op levensbedreigende situaties. Fysiologisch wordt alles in paraatheid gebracht om te vechten of te vluchten, al het andere is van ondergeschikt belang. Ook de stress die veroorzaakt wordt door emoties of mentale druk volgt het pad waarin al het ander ondergeschikt wordt. We focussen ons op datgene dat ons gestrest maakt en zoeken een uitweg. Als dat op korte termijn lukt, prima. Als dat niet lukt blijven we hangen in een situatie waarin we gefocust zijn op één ding, andere zaken vergeten en vooral verliezen we de mogelijkheid om goed te schakelen naar andere niveaus van functioneren.

De bewegingsoefeningen van de Key Method hebben als eindresultaat dat de dominante overheersing van de stress over lichaam en geest wordt opgeheven en je in de neutraal komt, in de vrije ruimte. Er is weer contact met de innerlijke wijsheid. Het wiegen maakt je enerzijds weer bewust van je lichaam, anderzijds werkt het monotone ritme fysiek geruststellend en ontspannend.
De vervolgopdracht om je voor te stellen dat je armen zich vanzelf bewegen met behulp van bijvoorbeeld touwtjes, is een complexe, paradoxale opdracht. Je voorstellen dat iets vanzelf gebeurt.... Dat is zoiets als je bedenken spontaan iets te gaan doen.
Je armen zullen gaan bewegen omdat jij aan deze beweging denkt. Maar de manier waarop de beweging tot stand komt is niet zoals gewoonlijk via een bewust patroon, maar automatisch. De beweging ontstaat uit zichzelf zoals een reflex een beweging is die 'vanzelf' ontstaat. Vanzelf moet daarbij verstaan worden als 'niet door het hoofd gestuurd, maar door het lichaam aangestuurd'. Tegelijkertijd ben je dus actief met je hoofd aan het denken aan beweging en kan er een beweging als vanzelf ontstaan vanuit het lichaam. De onwillekeurige functies van de psyche en het lichaam zijn toegankelijk onder regie van het bewustzijn.

Belangrijk is dat je in de methode altijd zoekt naar datgene dat makkelijk en prettig is. Als iets niet goed voelt, pijn doet of moeilijk is, stop je ermee. Dat is namelijk weer een vorm van stress.
Daarbij wordt grotere waarde gehecht aan wat het lichaam te zeggen heeft dan wat het hoofd ervan vindt. De vaardigheid te volgen wat het lichaam te zeggen heeft staat centraal in de training.

H.M. Aliev