Historie

Begin jaren tachtig lukte het de Russen om steeds langere ruimtevluchten te maken. Naast mogelijkheden om meer testen en onderzoek te doen, leverde dit ook problemen op. De kosmonauten werden langer en intensiever belast en hadden last van stress. Dit werd door de leiding als een potentieel gevaar gezien. Een kosmonaut die in paniek of uitgeput zou raken zou grote schade kunnen aanrichten.

Daarom werd psychiater H.M. Aliev, werkzaam bij het Jouri Gagarin trainigscentrum voor kosmonauten, gevraagd een oplossing aan te dragen. Gewenst was een manier om te ontspannen en te herstellen van inspanning, die de kosmonauten zelfstandig zouden kunnen uitvoeren, die weinig tijd zou kosten en die geen nadelige invloed zou hebben op hun vermogen om helder en adequaat te handelen. En daar de voormalige USSR een land was met vele bevolkingsgroepen, culturen en religies en kosmonauten uit het hele land kwamen, was de opdracht dus eigenlijk om een universele, alerte ontspanning mogelijk te maken, die je zelfstandig kunt toepassen. Een niet geringe opdracht!

Het eerste deelantwoord kwam toen hij bedacht dat alle moeders hun baby's wiegen als deze overstuur is. En alle kinderen worden rustig mits moeder op de juiste frequentie en intensiteit wiegt. Daarop doordenkend zag hij ook volwassenen 'wiegen'. We ijsberen door de kamer als we onrustig zijn, tikken met de vingers of wiebelen met de voeten als we zenuwachtig zijn en we gaan fietsen of wandelen om te ontspannen. Allemaal herhalende, monotone bewegingen die rustig maken. Verder zag hij dat bij een deel van de kosmonauten hun armen omhoog gingen als ze terugdachten aan hun tijd in de ruimte, alsof ze weer gewichtloos waren. Degene bij wie dit gebeurde rapporteerden vaker dat ze zich vervolgens heel rustig en ontspannen voelden. Dit deed denken aan de effecten van hypnose, maar de kosmonauten deden niets anders dan terugdenken en hun armen bewogen vanzelf. Blijkbaar is er iets aan deze armbewegingen dat rustig maakt.

Deze beide effecten heeft H.M. Aliev samengevoegd in de bewegingsoefeningen van de Key Method. Je wiegt of schommelt jezelf en je stelt je voor dat je armen zich vanzelf bewegen. Het effect is meer rust en ontspanning, zonder verlies van alertheid en mogelijkheid om te reageren op je omgeving.

Nadat de Key Method haar waarde in de ruimtevaart had bewezen is zij breder ingezet binnen de voormalige USSR. De eerste uitbreidingsgebieden waren in andere door de staat als belangrijk aangemerkte gebieden; speciale legertroepen, topsport en muziek. Later werd de Key Method ook ingezet in het onderwijs en de gezondheidszorg. In 1987 is de methode goedgekeurd door het Russisch ministerie voor volksgezondheid voor de preventie en behandeling van stress gerelateerde aandoeningen, angststoornissen, depressie en psychosomatische aandoeningen.