Voorlopige resultaten

Deelnemers
 • 70 mensen hebben tot nu toe deelgenomen aan het onderzoek
 • 44 uit de eerste lijns gezondheidszorg en 26 uit de tweede lijns gezondheidszorg (=GGZ).
 • Verandering na 3 trainingssessies
 • BSI 11%** lagere totaalscore (28% eerste lijn, 19% tweede lijn)
 • ATL 18%* lagere totaalscore (28%* eerste lijn, 5%* tweede lijn)
 • Verandering na 5 trainingssessies
 • BSI 46%* lagere totaalscore (56% eerste lijn, 41%** tweede lijn)
 • ATL 26%* lagere totaalscore (48%* eerste lijn, 14%* tweede lijn)
 • Verandering 3 maanden na einde training (N=16)
 • BSI 60%* lagere totaalscore
 • ATL 17% lagere totaalscore
 • * = significantieniveau van 0.01
  ** = significantieniveau van 0.05

  Korte bespreking

  De voorlopig conclusie is dat de Key Method een effectieve methode is om spanningsklachten en psychische klachten te verminderen.