Effectonderzoek

Vraagstelling
 • Leidt de Key Method tot vermindering van spanningklachten?
 • Leidt de Key Method tot vermindering van klinische symptomen?

 • Onderzoekspopulatie
 • Mensen die een Key Method training volgen.
 • Zowel binnen als buiten de GGZ.

 • Meetmomenten
 • Voorafgaand aan de eerste training
 • Na de derde training
 • Na de vijfde training
 • 3 maanden na het eind van de training

 • Meetinstrumenten
 • Brief Sympotom Inventory (L. Derogatis 1975, NL versie 2006)
 • Algemene Toestands Lijst (Van Dixhoorn, 2006)