Vragenlijsten

Om het effect van de Key Method te meten is ervoor gekozen om met vragenlijsten te werken die klachten inventariseren. De gebruikte vragenlijsten vragen naar het klachtenniveau van de afgelopen week en zijn gevoelig voor veranderingen.

Brief Symptom Inventory
Derogatis (1975), NL vertaling De Beurs (2006)

De BSI is een zelfrapportagelijst voor het meten van het algemeen psychisch functioneren. Het geeft een globale indruk van de aard en ernst van pychische klachten. De lijst bestaat uit 53 vragen en is de vernieuwde, verkorte uitgave van de veel gebruikte SCL-90 (Symptom Check List, 90 items). De vraag is steeds hoeveel last de invuller van de beschreven klacht heeft gehad in de afgelopen week op een schaal van 0 tot 4.

Algemene Toestandslijst
Van Dixhoorn (2006)

Deze vragenlijst is ontworpen in 2006 en is nog experimenteel. De bedoeling is om een algemene toestand van verhoogde spanning vast te stellen, waardoor het dagelijks functioneren be´nvloed wordt. De vraag is steeds hoeveel last de invuller van de 16 beschreven klachten heeft gehad op een schaal van 0 tot 4.