Wetenschappelijk onderzoek

De Key Method is in Nederland een nieuwe behandelmethode. Goed gebruik is om de effecten van nieuwe methodieken te volgen met een vorm van onderzoek. In Rusland heeft de Key Method haar effectiviteit bewezen, ook in wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is voor ons echter slecht toegankelijk daar het alleen in het russisch is gepubliceerd. Daarnaast is iedere trainer anders en spelen mogelijk culturele verschillen.

Bij de introductie van de Key Method is er ook direct een effectonderzoek gestart. Er is voor gekozen om een brede klachteninventarisatie te doen en deze klachten in de tijd te volgen, zowel tijdens de training als daarna.

De eerste voorlopige resultaten kunt u hier bekijken. Follow-up gegevens worden nog verzameld en worden daarom nog niet weergegeven. Na afronding van het onderzoek zal een vorm gezocht worden om de resultaten te publiceren.